ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ. Πόσο τον χρειαζόμαστε;

Προσωπικός Γυμναστής και EMS. Ο Προσωπικός Γυμναστής είναι απαραίτητος για την επίτευξη των στόχων της φυσικής κατάστασης και περισσότερο στην απώλεια βάρους.