Στόχος αυτής της Επαναστατικής τακτικής Μάρκετινγκ είναι να παρέχει ιδέες για τη δημιουργία «αδιεκδίκητου χώρου στην αγορά», καθιστώντας τον ανταγωνισμό άνευ σημασίας, και βασική αφετηρία είναι ο διαχωρισμός της σύγχρονης επιχειρηματικής αρένας σε «κόκκινους» και «γαλάζιους» ωκεανούς.

Η διαφορά μεταξύ των δύο βρίσκεται στο ότι οι «κόκκινοι ωκεανοί» είναι οι χώροι στους οποίους συνωστίζεται ο ανταγωνισμός, εκεί όπου οι επιχειρηματικές κινήσεις δεσμεύονται από τις κινήσεις των άλλων και ελλοχεύει ο κίνδυνος τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες να καταστούν πανομοιότυπα, σε αντίθεση με τους «γαλάζιους ωκεανούς» οι οποίοι αποτελούν ανοιχτούς χώρους στην αγορά, όπου η ζήτηση δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί και οι οποίοι προσφέρουν ευκαιρίες για ανάπτυξη και υψηλά κέρδη.

Γαλάζιοι Ωκεανοί με το Miha Bodytec !

Φανταστείτε σαν Κόκκινο Ωκεανό τα γυμναστήρια που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το 5% του πληθυσμού και σαν Γαλάζιο Ωκεανό την γυμναστική με Miha Bodytec που δυνητικά έχει το υπόλοιπο 95% του πληθυσμού και έστω εάν αφαιρέσουμε το 20% που δεν κάνει και δεν θα κάνει ποτέ γυμναστική, μένει ένα 75% , ποσοστό δυνητικών πελατών του Miha Bodytec.

Άλλα παραδείγματα

Η στρατηγική των Γαλάζιων Ωκεανών (Blue Ocean Strategy) είναι μία επαναστατική στρατηγική Μάρκετινγκ.

Με τον όρο Blue Oceans περιγράφονται καινούργιοι και ανεξερεύνητοι κλάδοι των αγορών, που υπόσχονται ευκαιρίες και μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές  ευημερίας.

Η στρατηγική των Γαλάζιων Ωκεανών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να λειτουργούμε  σε μία αγορά όπου ο ανταγωνισμός δεν μας αφορά, απλά γιατί δεν υπάρχει.

Ένα παράδειγμα μιάς τέτοιας στρατηγικής ήταν η δημιουργία των iTunes απο την Apple.

Προκειμένου μια επιχείρηση να εφαρμόσει την στρατηγική των Γαλάζιων Ωκεανών , πρέπει να διακατέχεται από ένα πνεύμα διαρκούς αναζήτησης καινοτομιών σε πολλά επίπεδα.

 

Γαλάζιοι και κόκκινοι ωκεανοί με το ebiody

 

Εκμεταλλευτείτε τα μοναδικά πλεονεκτήματα του ebiody παρέχοντας στους πελάτες σας επιστημονική τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων και της εξέλιξης τους.

Σκεφτείτε λίγο τον ανταγωνισμό στο συγκεκριμένο πεδίο. Απλά δεν υπάρχει !

Προσπαθείστε όμως να  “επικοινωνήσετε” στούς πελάτες σας μία τόσο επαναστατική εφαρμογή!.

Προσπαθείστε να “επικοινωνήσετε” στούς πελάτες πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουν την κατάσταση του σώματος τους, ανά πάσα στιγμή!

Προσπαθείστε να “επικοινωνήσετε” στο προσωπικό σας πόσο σημαντικό είναι να καταλάβουν την μοναδικότητα του ebiody σε παγκόσμιο επίπεδο!

Credits : https://seotech.gr/συμβουλοσ-επιχειρησεων/

https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Ocean_Strategy